ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΑ Τ. ΣΤΑΜΟΥ
Δικηγόρος Αθηνων

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • 2013 : Αποφοίτηση από το University of Nottingham  (United Kingdom)  και απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Mater of Laws (LL.M.)  στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.
  • Μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διεθνείς Πτυχές Εταιρικού και Πτωχευτικού Δικαίου, Διεθνές Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Διεθνές Δίκαιο Πώλησης Εμπορευμάτων, Ρύθμιση Τραπεζικού Συστήματος και Καταναλωτών.
  • 2009: Πτυχίο Νομικής της  Σχολή  Νομικών  Οικονομικών  και  Πολιτικών  Επιστημών  του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
  • Αγγλικά: Γλώσσα εργασίας
  • Γαλλικά :Άριστη γνώση
  • Ισπανικά :Βασικό επίπεδο
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Σημάτων, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εμπορικές Συμβάσεις, Μισθώσεις, δίκαιο αξιογράφων, ασφαλιστικά μέτρα, διαγωνισμοί δημοσίων έργων, σύνταξη δικογράφων και ιδιωτικών συμφωνητικών, έρευνα σε Υπ/κεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by