ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1995 ενώ το 2005 προήχθη σε Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Το 1998 άνοιξε το πρώτο του ατομικό γραφείο που σήμερα εδρεύει στην οδό Σκουφά 75, στην Αθήνα. Παράλληλα διετέλεσε επί σειρά ετών γενικός νομικός σύμβουλος ομίλου εταιρειών που ασχολείται με την διανομή-εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών και την διαχείριση-ανάπτυξη πολυκινηματογράφων, εμπορικών κέντρων κτλ.

Εκτός από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών είναι επίσης μέλος του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, του Bristol University Alumni and Friends καθώς και του UCL London Alumni Group.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1996: Αποφοίτηση από το University College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και απόκτηση δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) στα ακόλουθα δίκαια:
  • Δίκαιο Πληροφορικής Τεχνολογίας
  • Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  • Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου
  • Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης
 • 1995: Αποφοίτηση από το University of Bristol στην Αγγλία και απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) στα ακόλουθα δίκαια:
  • Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Θαλασσίων Μεταφορών
 • 1992: Αποφοίτηση από τη Νομική Σχολή Αθηνών
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Αγγλικά: Γλώσσα εργασίας
 • Γαλλικά: Μέτριο επίπεδο
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Δίκαιο εταιρειών, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αγοραπωλησίες μετοχών, διεθνείς συμβάσεις, δίκαιο σημάτων, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, δίκαιο Μ.Μ.Ε., δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο πληροφορικής, συμβάσεις προμήθειας λογισμικού, συμβάσεις διανομής και αντιπροσωπείας, συμβάσεις franchising, συμβάσεις leasing, αγοραπωλησίες ακινήτων, εμπορικές μισθώσεις, διοικητικό δίκαιο, δίκαιο δημοσίων έργων και προμηθειών, φορολογικό δίκαιο, χρηματιστηριακό δίκαιο, χρηματοδοτήσεις εταιρειών με ομολογιακά, κοινοπρακτικά δάνεια, είσπραξη απαιτήσεων.

ΑΝΝΙΤΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ Μ. ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ
Δικηγόρος Αθηνών

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2007 έως σήμερα: Έρευνα για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Business Judgment Rule» στον Τομέα Εμπορικού Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2007: Αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό Τμήμα του Εμπορικού Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαθήματα: Εταιρικό Δίκαιο, Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Λογιστική-Χρηματοοικονομικά.
 • 2005: Πτυχίο Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Αγγλικά: Γλώσσα εργασίας
 • Γαλλικά: Γλώσσα εργασίας
 • Γερμανικά: Πολύ καλό επίπεδο
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ενασχόληση κυρίως με θέματα εμπορικού δικαίου, σύνταξη δικογράφων, παραστάσεις σε δικαστήρια, εταιρικό δίκαιο: συστάσεις εταιρειών, πρακτικά εταιρειών, παροχή νομικών συμβουλών σε πελάτες/εταιρείες ελληνικές και αλλοδαπές, γλώσσα εργασίας Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, ιδιωτικά συμφωνητικά, εμπορικές συμβάσεις, ανταγωνισμός, βιομηχανική ιδιοκτησία, μισθώσεις, υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου, υποθέσεις διοικητικού δικαίου -διαγωνισμοί δημοσίων έργων, ασφαλιστικά μέτρα, αιτήσεις ακυρώσεως, αιτήσεις αναστολών, Δίκαιο Ενέργειας-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ Τ. ΣΤΑΜΟΥ
Δικηγόρος Αθηνων

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2013 : Αποφοίτηση από το University of Nottingham  (United Kingdom)  και απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Mater of Laws (LL.M.)  στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.
 • Μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διεθνείς Πτυχές Εταιρικού και Πτωχευτικού Δικαίου, Διεθνές Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Διεθνές Δίκαιο Πώλησης Εμπορευμάτων, Ρύθμιση Τραπεζικού Συστήματος και Καταναλωτών.
 • 2009: Πτυχίο Νομικής της  Σχολή  Νομικών  Οικονομικών  και  Πολιτικών  Επιστημών  του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Αγγλικά: Γλώσσα εργασίας
 • Γαλλικά :Άριστη γνώση
 • Ισπανικά :Βασικό επίπεδο
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Σημάτων, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εμπορικές Συμβάσεις, Μισθώσεις, δίκαιο αξιογράφων, ασφαλιστικά μέτρα, διαγωνισμοί δημοσίων έργων, σύνταξη δικογράφων και ιδιωτικών συμφωνητικών, έρευνα σε Υπ/κεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by