ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1995 ενώ το 2005 προήχθη σε Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Το 1998 άνοιξε το πρώτο του ατομικό γραφείο που σήμερα εδρεύει στην οδό Σκουφά 75, στην Αθήνα. Παράλληλα διετέλεσε επί σειρά ετών γενικός νομικός σύμβουλος ομίλου εταιρειών που ασχολείται με την διανομή-εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών και την διαχείριση-ανάπτυξη πολυκινηματογράφων, εμπορικών κέντρων κτλ.

Εκτός από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών είναι επίσης μέλος του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, του Bristol University Alumni and Friends καθώς και του UCL London Alumni Group.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1996: Αποφοίτηση από το University College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και απόκτηση δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) στα ακόλουθα δίκαια:
  • Δίκαιο Πληροφορικής Τεχνολογίας
  • Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  • Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου
  • Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης
 • 1995: Αποφοίτηση από το University of Bristol στην Αγγλία και απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) στα ακόλουθα δίκαια:
  • Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Θαλασσίων Μεταφορών
 • 1992: Αποφοίτηση από τη Νομική Σχολή Αθηνών
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Αγγλικά: Γλώσσα εργασίας
 • Γαλλικά: Μέτριο επίπεδο
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Δίκαιο εταιρειών, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αγοραπωλησίες μετοχών, διεθνείς συμβάσεις, δίκαιο σημάτων, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, δίκαιο Μ.Μ.Ε., δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο πληροφορικής, συμβάσεις προμήθειας λογισμικού, συμβάσεις διανομής και αντιπροσωπείας, συμβάσεις franchising, συμβάσεις leasing, αγοραπωλησίες ακινήτων, εμπορικές μισθώσεις, διοικητικό δίκαιο, δίκαιο δημοσίων έργων και προμηθειών, φορολογικό δίκαιο, χρηματιστηριακό δίκαιο, χρηματοδοτήσεις εταιρειών με ομολογιακά, κοινοπρακτικά δάνεια, είσπραξη απαιτήσεων.

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by