ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΝΙΤΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ Μ. ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ
Δικηγόρος Αθηνών

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • 2007 έως σήμερα: Έρευνα για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Business Judgment Rule» στον Τομέα Εμπορικού Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • 2007: Αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό Τμήμα του Εμπορικού Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαθήματα: Εταιρικό Δίκαιο, Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Λογιστική-Χρηματοοικονομικά.
  • 2005: Πτυχίο Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
  • Αγγλικά: Γλώσσα εργασίας
  • Γαλλικά: Γλώσσα εργασίας
  • Γερμανικά: Πολύ καλό επίπεδο
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ενασχόληση κυρίως με θέματα εμπορικού δικαίου, σύνταξη δικογράφων, παραστάσεις σε δικαστήρια, εταιρικό δίκαιο: συστάσεις εταιρειών, πρακτικά εταιρειών, παροχή νομικών συμβουλών σε πελάτες/εταιρείες ελληνικές και αλλοδαπές, γλώσσα εργασίας Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, ιδιωτικά συμφωνητικά, εμπορικές συμβάσεις, ανταγωνισμός, βιομηχανική ιδιοκτησία, μισθώσεις, υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου, υποθέσεις διοικητικού δικαίου -διαγωνισμοί δημοσίων έργων, ασφαλιστικά μέτρα, αιτήσεις ακυρώσεως, αιτήσεις αναστολών, Δίκαιο Ενέργειας-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by