ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

We have provided the following indicative services in the herein below sectors:

Real Estate Development και Εμπορικές Μισθώσεις:
 • Νομικός σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την Μελέτη, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Κατασκευή και Εκμίσθωση Πολυκινηματογράφων και Εμπορικού Κέντρου Village Entertainment Park στον Α.Ι. Ρέντη και στη συνέχεια για την πώληση ολόκληρου του project σε ξένο θεσμικό επενδυτή.
 • Νομικός σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την Μελέτη, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Κατασκευή και Εκμίσθωση Πολυκινηματογράφων, Χώρων Εστίασης, Ψυχαγωγίας και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens”.
 • Νομικός σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την Μελέτη, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Κατασκευή και Εκμίσθωση Πολυκινηματογράφων, Χώρων Εστίασης, Ψυχαγωγίας και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο Εμπορικό Κέντρο “Mediterranean Cosmos ” στη Θεσσαλονίκη.
 • Νομικός σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την Μελέτη, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Κατασκευή και Εκμίσθωση Πολυκινηματογράφων, Χώρων Εστίασης, Ψυχαγωγίας και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο Εμπορικό Κέντρο “Παλαιά ” στο Βόλο.
 • Νομικός Σύμβουλος κοινοπραξίας εταιρειών για την Ανάπτυξη & Λειτουργία Θεματικού Πάρκου στο Μαρούσι Αττικής σε έκταση 130 στρεμμάτων.
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την Ανάπτυξη & Λειτουργία Θεματικού Πάρκου στα Άνω Λιόσια σε έκταση 245 στρεμμάτων.
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την Ανάπτυξη & Λειτουργία Θαλάσσιου Θεματικού Πάρκου στην Ολυμπιακή εγκατάσταση Κανόε-Καγιάκ Σλάλομ.
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την Ανάπτυξη & Λειτουργία Θαλάσσιου Θεματικού Πάρκου στην Ολυμπιακή εγκατάσταση Μπιτς Βόλεϊ.
Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία:
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την διαπραγμάτευση, απόκτηση από Hollywood Studios δικαιωμάτων επί κινηματογραφικών ταινιών, παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών και συναφών δικαιωμάτων, προστασία δικαιωμάτων.
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την κατοχύρωση, εκμετάλλευση διακριτικών γνωρισμάτων και εμπορικών σημάτων και προστασία τους.
 • Νομικός Σύμβουλος ημεδαπής εταιρείας παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για  σύνταξη συμβάσεων εκτέλεσης παραγωγής, παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σκηνοθέτη, σεναριογράφου, συνθετών, συγγενικών δικαιωμάτων ερμηνευτών, καλλιτεχνών, μουσικών σε έξη ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες.
Δίκαιο Ανταγωνισμού:
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την υπεράσπιση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε υποθέσεις αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένες πρακτικές, διακοπή σχέσης μακρόχρονης οικονομικής εξάρτησης.
Τραπεζικό δίκαιο:
 • Νομικός Σύμβουλος ιδιωτών στην δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης από διεθνή τράπεζα σε δικαστήριο του Λονδίνου λόγω ολοκληρωτικής απώλειας/κακής διαχείρισης των επενδύσεών τους σε δομημένα παράγωγα προϊόντα (SCARPS) και συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου στον δικαστικό αγώνα.
 • Νομικός Σύμβουλος ιδιωτών στην δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης από διεθνή τράπεζα σε δικαστήριο του Λονδίνου λόγω απώλειας/κακής διαχείρισης των επενδύσεών τους σε παράγωγα προϊόντα συναλλάγματος (FX DERIVATIVES) και συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου στον δικαστικό αγώνα.
Συγχωνεύσεις -Εξαγορές- Διεθνείς Επενδύσεις:
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την διαπραγμάτευση, εξαγορά, συγχώνευση ομίλου εταιρειών στην Ελλάδα: εξασφαλιστικές συμβάσεις, τραπεζικές χρηματοδοτικές συμβάσεις, M.O.U. και Sale and Purchase Agreements, due diligence.
 • Νομικός Σύμβουλος αλλοδαπής εταιρείας για την διαπραγμάτευση, εξαγορά, εταιρειών στην Κύπρο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: εξασφαλιστικές συμβάσεις, τραπεζικές χρηματοδοτικές συμβάσεις, Memorandum of Understanding και Sale and Purchase Agreements, due diligence.
Δίκαιο Πληροφορικής Τεχνολογίας:
 • Νομικός Σύμβουλος ημεδαπής πρωτοποριακής εταιρείας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων, επιδότηση από τη Γ.Γ.Ε.Τ. παραχώρηση αδειών χρήσης επί λογισμικού εφαρμογών, ανάληψη έργου κατασκευής πρωτότυπου κώδικα λογισμικού και παραχώρηση άδειας χρήσης επ’ αυτού σε τρίτους, συμβάσεις συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού, προστασία δικαιωμάτων.
Διασκέδαση - Ψυχαγωγία- Θεματικά Πάρκα:
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής και ημεδαπής πρωτοποριακής εταιρείας στο χώρο της ψυχαγωγίας για την ίδρυση και ανάπτυξη πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων, χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνάθροισης κοινού, για την οργάνωση και λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, τεχνικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, δημόσιοι διαγωνισμοί, εμπορικές μισθώσεις, leasing εξοπλισμού, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, διαχείριση κρίσεων και ατυχημάτων.
Διοικητικό δίκαιο, δημόσιοι διαγωνισμοί και συμβάσεις:
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής και ημεδαπής εταιρείας στο χώρο των ιατρικών ειδών και εργαλείων σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, διαγωνισμούς, προμήθειες νοσοκομείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις για την αξιοποίηση Ολυμπιακών Ακινήτων από το Ελληνικό Δημόσιο.
Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής και ημεδαπής εταιρείας ιδιοκτήτριας αδειοδοτημένου ραδιοφωνικού σταθμού στην Αττική, συμβουλές για την οργάνωση, λειτουργία, ρυθμιστικό πλαίσιο Πολιτείας, παράσταση στο Ε.Σ.Ρ., συμβάσεις πάσης φύσεως, μεταβίβαση αδειών.
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την παραχώρηση αδειών τηλεοπτικής προβολής κινηματογραφικών ταινιών σε τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την παραχώρηση αδειών χρήσης ως ενθέτων κινηματογραφικών ταινιών σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by