ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δίκαιο Πληροφορικής Τεχνολογίας:

  • Νομικός Σύμβουλος ημεδαπής πρωτοποριακής εταιρείας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων, επιδότηση από τη Γ.Γ.Ε.Τ. παραχώρηση αδειών χρήσης επί λογισμικού εφαρμογών, ανάληψη έργου κατασκευής πρωτότυπου κώδικα λογισμικού και παραχώρηση άδειας χρήσης επ’ αυτού σε τρίτους, συμβάσεις συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού, προστασία δικαιωμάτων.

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by