ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία:

  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την διαπραγμάτευση, απόκτηση από Hollywood Studios δικαιωμάτων επί κινηματογραφικών ταινιών, παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών και συναφών δικαιωμάτων, προστασία δικαιωμάτων.
  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την κατοχύρωση, εκμετάλλευση διακριτικών γνωρισμάτων και εμπορικών σημάτων και προστασία τους.
  • Νομικός Σύμβουλος ημεδαπής εταιρείας παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για  σύνταξη συμβάσεων εκτέλεσης παραγωγής, παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σκηνοθέτη, σεναριογράφου, συνθετών, συγγενικών δικαιωμάτων ερμηνευτών, καλλιτεχνών, μουσικών σε έξη ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες.

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by