ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διασκέδαση - Ψυχαγωγία- Θεματικά Πάρκα:

  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής και ημεδαπής πρωτοποριακής εταιρείας στο χώρο της ψυχαγωγίας για την ίδρυση και ανάπτυξη πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων, χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνάθροισης κοινού, για την οργάνωση και λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, τεχνικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, δημόσιοι διαγωνισμοί, εμπορικές μισθώσεις, leasing εξοπλισμού, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, διαχείριση κρίσεων και ατυχημάτων.

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by