ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τραπεζικό δίκαιο:

  • Νομικός Σύμβουλος ιδιωτών στην δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης από διεθνή τράπεζα σε δικαστήριο του Λονδίνου λόγω ολοκληρωτικής απώλειας/κακής διαχείρισης των επενδύσεών τους σε δομημένα παράγωγα προϊόντα (SCARPS) και συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου στον δικαστικό αγώνα.
  • Νομικός Σύμβουλος ιδιωτών στην δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης από διεθνή τράπεζα σε δικαστήριο του Λονδίνου λόγω απώλειας/κακής διαχείρισης των επενδύσεών τους σε παράγωγα προϊόντα συναλλάγματος (FX DERIVATIVES) και συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου στον δικαστικό αγώνα.

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by