ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δίκαιο Ανταγωνισμού:

  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την υπεράσπιση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε υποθέσεις αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένες πρακτικές, διακοπή σχέσης μακρόχρονης οικονομικής εξάρτησης.

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by