ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το γραφείο καλύπτει κυρίως θέματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου των επιχειρήσεων καθώς και διοικητικού-φορολογικού δικαίου.

Ειδικότερα καλύπτονται θέματα:
 • εταιρικού και εμπορικού δικαίου, φορολογικού δικαίου, συγχωνεύσεων και εξαγορών
 • δικαίου αξιογράφων, επιταγών, συναλλαγματικών
 • χρηματοδοτήσεων (ομολογιακών, κοινοπρακτικών, πάσης φύσεως τραπεζικών πιστώσεων, leasing, factοring)
 • τραπεζικού δικαίου
 • ξένων επενδύσεων και διεθνών συμβάσεων
 • δικαίου σημάτων και ευρεσιτεχνιών
 • δικαιόχρησης-franchising
 • δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων
 • παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών
 • δικαίου ανταγωνισμού αθέμιτου και ελεύθερου
 • δικαίου H/Y και πληροφορικής τεχνολογίας
 • εργατικού δικαίου
 • δικαίου περιβάλλοντος
 • διοικητικού δικαίου
 • ευθύνη παραγωγού και διανομέα από ελαττωματικά προϊόντα
 • συμβάσεων εμπορικής διανομής και αντιπροσώπευσης
 • δικαίου μεταφορών
 • αγοραπωλησιών, εμπορικών μισθώσεων ακινήτων
 • είσπραξης απαιτήσεων

Copyright © 2014 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • Designed & developed by